Χιονόπτωση στὸ Μοναστήρι τῶν Γεωργιανῶν

Iviron 369 (our MTA.8.8), a manuscript from anno mundi 7124 [=AD 1616] in a beautiful archaizing hand, contains a sequentia about, a viva of, and an encomium to the Patriarch Athanasius the Younger. Two and a half centuries later (AM 7371) at the very end of the manuscript (fol. 155r), a monk whose specialty must have been something other than orthography leaves us a note about the weather.  Below is a diplomatic transcription, one with standardized spelling, and a translation.  Special thanks to Σασκῶπον καὶ Βλαδιμηρῶπον for help in deciphering the rough, but charming in its sincerity, scrawl.

1863 εκαμε μια χιονια μεγαλ̣[…]
οπο εσκεπασε το σπιτι ολω
Κυριλλως μωναχος Ιβιριτις
καιφαλινεος εγραψα τα ανω

1863 ἔκαμε μιὰ χιονιὰ μεγάλη, ὁποὺ ἐσκέπασε τὸ σπίτι ὅλο. Κύριλλος μοναχὸς Ἰβηρίτης Κεφαλληναῖος ἔγραψα τὰ ἄνω.

In 1863 there was a big snowstorm that covered the whole house. I, Cyril the Cephallonian, monk of Iviron, wrote the above.

If this Cyril is the same scribe who wrote in either of the gorgeous hands of the two previous pages, then he must have made himself quite free with the “μωναστυρηακω κρασυ” before deciding to tell us about the snowstorm.  ~Roderick

Cyril of Cephallonia's Autograph

2 Trackbacks to “Χιονόπτωση στὸ Μοναστήρι τῶν Γεωργιανῶν”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: